Jakie są obowiązki agenta ochrony?

Agencje ochrony służą przede wszystkim bezpieczeństwu osób, które wykupują ich usługi. Wszyscy pracownicy tego typu firm są specjalnie szkoleni i dokładnie przygotowywani do wykonywania swoich obowiązków. Podczas swojej pracy mają do wykonania ich naprawdę sporo, dlatego warto wiedzieć, co się do nich zalicza. Jeśli pracownik ochrony zajmuje się kontrolowaniem danego obiektu, musi sprawdzać, czy osoba, która przychodzi, ma odpowiednią przepustkę lub identyfikator, pozwalający jej na przebywanie wewnątrz budynku.

Nie wystarczy wyłącznie przelotny rzut okiem na okazany dokument – ochroniarz powinien go jeszcze porównać z obowiązującym wzorem. W razie konieczności może też nakazać osobie nieupoważnionej do przebywania na terenie posesji czy obiektu opuszczenie go. Jeśli dana osoba nie dostosuje się do polecenia, agent ochrony powinien zatrzymać ją i wezwać policję. Niektórzy pracownicy agencji ochrony muszą też jeździć do mieszkania, w którym włącza się alarm, by dokonać zatrzymania sprawcy.

Agenci ochrony często też zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa konkretnym osobom. Wówczas mają obowiązek zapewnić im jak najlepsze warunki podczas podróży czy wystąpienia publicznego. W razie zagrożenia życia ochranianej osoby, specjalnie szkoleni agenci powinni dokonać wszelkich starań, by je ocalić. Z tego powodu bardzo często otrzymują oni zezwolenie na posiadanie broni palnej i użycie siły fizycznej wobec agresora.

Nie mogą być nigdy wcześniej karani i powinni się cechować nieposzlakowaną opinią.