Kwalifikacje zawodowe w agencji ochrony

W Polsce nie brakuje różnego typu agencji ochrony. Zajmują się oni zarówno zabezpieczaniem terenu małych oraz dużych firm, jak i centrów handlowych czy instytucji kulturalnych.

Co jednak należy zrobić, by stać się pełnoprawnym członkiem takiej agencji? Jakie trzeba mieć kwalifikacje? Po pierwsze, naukę do tego zawodu można rozpocząć już w profilowanej szkole policealnej, która oferuje kierunek „pracownik ochrony”. W jego ramach uczniowie poznają niektóre zagadnienia prawne, a także nabywają umiejętności praktyczne, takie jak samoobrona, metody interwencji oraz obsługiwanie broni palnej.

Ponadto, niektóre szkoły oferują też wprowadzenie do kryminalistyki i zabezpieczania imprez masowych. Dwuletnia nauka kończy się zewnętrznym egzaminem, który dzieli się na etap pisemny oraz praktyczny.

Po ich zaliczeniu uzyskuje się tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. W niektórych miejscach wymaga się od kandydatów na ochroniarzy specjalnej licencji (nie jest ona konieczna chociażby podczas pilnowania obiektów handlowych).

Licencję pierwszego stopnia może wyrobić każdy absolwent opisanego wyżej kierunku, jeśli tylko ukończył dwadzieścia jeden lat i uregulował stosunek do służby wojskowej. Nie może też być dotąd karany, a co więcej powinien szczycić się nieposzlakowaną opinią.

Jeśli chodzi natomiast o licencję drugiego stopnia, to upoważnia ona na przykład do organizowania, jak również kierowania różnego rodzaju zespołami, złożonymi z pracowników ochrony fizycznej. Odpowiednie przygotowanie członków agencji ochrony ma bowiem gwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo na terenie, objętym ich opieką.